ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

Կազմակերպության գործունեության գերակայությունները եղել եւ կան`
Աջակցել

  • անկախ դատական իշխանության կայացմանը Հայաստանում
  • հանրության իրավական իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը
  • դատական փորձի հանդեպ հասարակական վերահսկողության ուժեղացմանը
  • արդարադատության ոլորտին վերաբերող օրենսդրական փոփոխություններին