Ընկերության հիմնադիրը գույքը տնօրինելու իրավունք չունի


Հոկտեմբեր 10 2015
Կրկնություն` Հոկտեմբեր 24 2015