Հարկայինները վերագրել են ՍՊԸ-ի հիմնադրին ընկերության գույքը տնօրինելու իրավունք

Կրկնություն` Հուլիս 18