Անսովոր վեճ քաղաքացու և բանկի միջև


Կրկնությունը 27 Մայիսի