Գյումրու քաղաքապետի վրեժառու գործողությունները


Նոյեմբեր, 18, 2017

Կրկնություն՝ Նոյեմբեր, 25,