Պատասխանատվությունը կրում է մեքենայի սեփականատերը


Հուլիս 9 2016
Կրկնություն` Հուլիս 23 2016