Նախնական լսումներ. լավ չեն մեղադրողի համար, լավ` արդարադատության կայացման համար