Նայում են, բայց չեն տեսնում, պահանջում են` չգիտեն թե ինչ


Մարտ 19 2016
Կրկնություն Ապրիլ 2 2016